Foonikas Puheterapia
kuva kirjainpelistä

Mitä puheterapia on?

 

Puheterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on valmistunut yliopistosta Filosofian maisteriksi logopedian koulutusohjelmasta. Sivuaineina puheterapeutti on opiskellut lääketiedettä, psykologiaa, fonetiikkaa ja kielitiedettä.

 

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka asiakkaaksi voi tulla henkilö, jolla on arkea haittaavia haasteita esim. puheen tuotossa tai ymmärtämisessä, suun motoriikassa, kielellisissä taidoissa, vuorovaikutuksessa, lukemisessa ja kirjoittamisessa, äänen tuotossa, syömisessä tai nielemisessä. Puheterapiassa pyritään lieventämään näitä haasteita sekä harjoittelun avulla että ohjaamalla asiakkaan lähipiiriä (koti, varhaiskasvatus, koulu) toimimaan niin, että asiakkaan toimintakyky hänen omassa arjessaan paranisi. Lasten kanssa harjoittelu on usein leikkiä ja pelaamista ja oppiminen tapahtuu sen ohella. Diagnoosista riippumatta kuntoutus suunnitelllaan aina yksilöllisesti ja yhdessä lähi-ihmisten kanssa kunkin lapsen tai nuoren tarpeisiin sopivaksi. On innostavaa, kun tutustumisen ja yhteistyön myötä löytyy keino, jolla pulmia saadaan ratkottua ja kommunikointiin liityviä arjen haasteita pienenemään. Tärkeää on löytää ne asiat, jotka kiinnostavat ja motivoivat lasta ja yhdistää harjoittelu niihin.

 

 

Kenelle ja miten?

 

Foonikas Puheterapia toteuttaa pääosin Kelan maksamaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Sen hakemista varten tarvitaan kuntoutussuunnitelma, jonka lääkäri laatii julkisessa terveydenhuollossa usein moniammatillisen työryhmän tutkimusten jälkeen. Suunnitelma tehdään tavallisesti vuodeksi tai kahdeksi kerrallaan ja se sisältää suositukset eri kuntoutusmuodoista.

 

Kelan kustantamaan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettavaan puheterapiaan voi olla oikeutettu alle 65-vuotias henkilö, jolla on sairauden tai vamman vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin. Puheterapian tarpeen tulee kestää vähintään vuoden ja tavoitteiden tulee liittyä suoriutumisen ja osallistumisen tukemiseen. Asiakaspaikkaa voi kysellä, kun on tiedossa, että Kelan maksamaa puheterapiaa aletaan hakea. Voin ottaa vastaan sellaisia asiakkaita, joiden puheterapian on suositeltu toteutuvan arjen ympäristöissä eli esim. kotona, varhaiskasvatuksessa tai koulussa. Toimitiloja minulla ei ole.

 

Voin ottaa vastaan Kela-asiakkaiden lisäksi joskus myös asiakkaita, jotka haluavat maksaa puheterapian itse tai jotka ovat saaneet maksusitoumuksen vakuutusyhtiöltä tai kotikunnalta.