Foonikas Puheterapia

Kouluttaudun lisää

 

Viime vuosina olen opiskellut laajoja kokonaisuuksia voimavarakeskeisestä perhetyöstä, lasten ja nuorten psyykkisestä hyvinvoinnista, erityispedagogiikasta ja perheopinnoista. Lyhyemmät koulutukset ovat liittyneet mm. puhemotoriikkaan, AAC-menetelmiin ja valikoivaan puhumattomuuteen. Olen ikuinen opiskelija ja tutkin jatkuvasti koulutustarjontaa pohtien mihin ryhtyisin seuraavaksi. Olen iloinen sitä, että olen voinut kouluttautua alalle, joka innostaa vielä vuosien jälkeen, ja jossa on mahdollista oppia jatkuvasti lisää. Vaikka osaamisen kehittäminen ja erilaisten menetelmien haltuunotto on tärkeää, kaikkein olennaisinta puheterapian tavoitteiden saavuttamisessa on mielestäni toimivan, perheen tilanteen ja voimavarat huomioon ottavan yhteistyön rakentaminen. Silloin kaikille lapsen lähi-ihmisille on selvää mitä ja miten tavoittelemme ja lapsella tai nuorella on hyvä ja turvallinen olo harjoitella kanssani hänelle haastavia asioita.

 

Tammikuussa 2024 aloitan pidemmän, nelivuotisen opiskeluprojektin, jonka lopputuloksena valmistun kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi. Jatkossa toivon voivani tehdä molempia töitä sopivassa suhteessa. 

 

Koulutuksiani

 

2023 PRT (Pivotal Response Training) -perusteet osana autisminkirjon kuntoutusta, 2 päivää. Verso Akatemia.

2023 Trauma ja kieli. 1 päivä. Puheterapeuttien kustannus Oy.

2023 Lasten kerrontataidot - näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen, 1 päivä. HLS-Fondo.

2022 Puhemotoriikan perusteet, 3 päivää. Äännekoulu. 

2022 Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin -verkkokoulutus 1,5 päivää. Kipinäkeskus. 

2021-2022 Voimavarakekeisen perhe- ja verkostotyön koulutus puheterapeuteille 30 op Dialogic. 

2021 Valikoiva puhumattomuus - tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus, 0,5 päivää. Kipinäkeskus

2020-2021 Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot 25 op. Itä-Suomen yliopisto, Avoin yliopisto.

2018 Terapeuttisen tavoitteenasettelun ABC, 2 päivää. Terapeija Terapiakeskus. 

2017 Ryhmätheraplay peruskurssin A-osa.  2 päivää. Suomen Theraplay-yhdistys ry. 

2016-2017 Perheopintojen perusopinnot 25 op, Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto.

2016-2017 Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op. Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto. 

2013 Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, 1 päivä. Tuula Savinainen-Makkonen.

2012 Aikuisten lievät kielelliset häiriöt. 1 päivä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. 

2012 Supported Communication for Adults with Aphasia (SCA) -koulutus puheterapeuteille. 1 päivä. Aivoliitto. 

2012 Puhemotoriikan kuntoutus - sensomotorisen puhevaikeuden kuntoutuksen periaatteita. 1 päivä. Puheterapeuttien kustannus. 

2011 Lapsen onnistunut arki päivähoidossa, 1 päivä. Tyks Kuulokeskus ja Satakieliohjelma. 

2011 Autistisen lapsen puheterapia. 1 päivä. Puheterapeuttien kustannus. 

 

 

 

Minä puheterapeuttina

 

Olen valmistunut puheterapeutiksi (FM) loppuvuonna 2009 Turun yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta. Toiselta koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri (Turun yliopisto 2002).

 

Aloitin puheterapeutin työurani perusterveydenhuollossa työskennellessäni Raisiossa lasten ja aikuisten puheterapeuttina vuosina 2010-2013. Työni koostui monipuolisesti arvioinnista, kuntoutuksesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Vuodesta 2013 alkaen olen työskennellyt yksityispuolella pääosin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa.

 

Työuraani mahtuu kaksi parin vuoden taukoa, jolloin perheemme kasvoi kansainvälisen adoption kautta. Nämä kotonaolovuodet näen kuitenkin erittäin merkityksellisinä myös ammatilliselta kannalta. Kaiken perheellistymiseen ja vanhempana olemiseen liittyvän kokemuksen lisäksi sain seurata läheltä, miten varhaisvaiheensa toisenlaisessa elin- ja kieliympäristössä eläneet lapset omaksuvat kieltä, kumpikin omalla tavallaan ja tahdillaan. Molempien perhevapaiden aikana myös opiskelin lisää. 

 

Vuonna 2021 perustin oman toiminimen ja tein töitä alihankkijana toiselle puheterapia-alan yritykselle. Oma sopimus Kelan kanssa minulla on vuoden 2023 alusta lähtien. Vuosien varrella asiakaskuntaani on kuulunut sekä lapsia että aikuisia monenlaisin diagnoosein. Tällä hetkellä teen töitä pääasiassa lasten ja nuorten parissa. Kuntoutan lapsia, joilla on haasteita puheen tuotossa, ymmärtämisessä, kielellisissä taidoissa tai vuorovaikutuksessa. Erityisenä mielenkiinnon kohteenani on lapsen tai nuoren psyykkisen hyvinvoinnin merkitys kommunikointikyvylle ja kehitykselle.